สินค้าที่ใช้ควบคู่กับตะแกรงเหล็กไวร์เมช

สินค้าที่ใช้ควบคู่กับ ตะแกรงเหล็กไวร์เมช

1.ปูนคอนกรีต สำคัญมากสำหรับงานก่อสร้าง เป็นวัสดุที่นำมาผสมกันระหว่างปูนซิเมนต์ หิน ทรายและน้ำ โดยเติมสารเคมีลงไป เมื่อผสมเสร็จจะแข็งตัวอย่างช้าๆ ซึ่งน้ำและซิเมนต์จะทำปฏิกิริยาทางเคมีกัน เรียกว่าการไฮเดรชั่น Hydration โดยซิเมนต์จะเริ่มจับตัวกับวัสดุอื่นและแข็งตัว ความแข็งแรงของคอนกรีตจะเริ่มขึ้นเรื่อยๆ หลังจากแห้งจากการแข็งตัวในขั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าคอนกรีตจับตัวกับตะแกรงเหล็กไวร์เมชซึ่งไม่ได้คุณภาพ ก็จะทำให้งานที่ได้ออกมาไม่ดี อาจจะทำให้พื้นแตกร้าวก็เป็นได้ คุณสมบัติของคุณกรีตนั้นคือการรับแรงอัดในขณะที่สามารถดึงได้ต่ำ 10% ของแรงอัด ถ้าต้องการให้คอนกรีตสามารถรับแรงดึงได้ต้องเพิ่มตะแกรงเหล็กไวร์เมชหรือเหล็กเส้นเข้าไปในคอนกรีต เพื่อให้ตะแกรงเหล็กไวร์เมชช่วยรับแรงดึงภายในคอนกรีต

2.หิน 3/8 ขนาดคละ ประมาณ 3/8 นิ้ว สำหรับงานคอนกรีตผสมเสร็จและงานแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป งานหล่อพรีคาสท์ เป็นหินตะกอนคาร์บอนเกิดจากการทับถมของตะกอนคาร์บอเนตในท้องทะเลจากสารอนินทรีย์และซากสิ่งมีชีวิตทับถมกัน

3.ทราย ประกอบด้วยทรายหยาบ จะมีลักษณะเม็ดใหญ่เหมาะแก่การผสมคอนกรีตเช่นโครงสร้าง อาคาร เสา ทรายกลางมีขนาดกลางเหมาะสำหรับก่อกำแพงอิฐหรือผสมคอนกรีตมีข้อเสียคือรับน้ำหนักมากไม่ได้ ทรายละเอียดเล็กมาก มักใช้กับงานฉาบปูนฝาผนัง

4.ลูกปูน ใช้สำหรับแทนลูกปูนหล่อผูกวดเพื่อความสะดวกรวดเร็วเวลานำตะแกรงเหล็กไวร์เมชวางให้ลอยขึ้นจากพื้นก่อนการเทปูน มีหลายขนาด ปัจจุบันนิยมทำมาจากพลาสติก

รูปลูกปูน

5.แบบเหล็กหรือแบบไม้ก่อสร้าง ใช้สำหรับเป็นแม่แบบในการเทปูนให้การทำงานเป็นไปตามแบบที่ต้องการ แบบไม้ราคาไม่แพงแบบไม้จะทำให้งานไม่เรียบเท่าไหร่นัก มีรอยการต่อไม้มากกว่าแบบเหล็ก ซึ่งแม่แบบเหล็กจะได้ผิวคอนกรีตที่เรียบเนียนกว่าแต่ก็ราคาสูงเช่นกัน แม่แบที่ดีต้องไม่บิดเบี้ยว สภาพดี พร้อมใช้งาน ได้ฉาก เรียบ ซึ่งจะมีผลกับการรับน้ำหนักของคอนกรีต

6.กระสอบบ่มปูน ใช้เมื่อเทคอนกรีตเสร็จวางทับหน้าคอนกรีตเป็นการบ่มปูน ไม่ให้เกิดรอยแตกร้าวหรือถ้าต้องการความสะดวกสามารถพ่นน้ำยาบ่มปูนฉีดพ่นก็ได้