ประโยชน์ของการเลือกใช้ตะแกรงเหล็กไวร์เมช(Wiremesh) แทนการตัดเหล็กผูกแบบธรรมดาทั่วไป

  1. เมื่อท่านใช้ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ABS ท่านจะได้เหล็กตะแกรงที่กำลังการใช้งานสูงกว่าเหล็กเส้นทั่วไปถึง 2 เท่า(Yield Streng) โดยตะแกรงเหล็กไวร์เมช(Yield Streng) จะอยู่ที่ 2,750 kg./นั่นหมายความว่าท่านจะได้ใช้วัสดุที่ลดน้อยลงกว่าเดิม ประหยัดมากขึ้นนั่นเอง
  2. เมื่อท่านใช้ ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ABS ซึ่งจะสามารถสั่งตัดตามขนาดที่ต้องการได้ ไม่ต้องเสียเวลาสั่งซื้อเหล็กเส้นแล้วนำมาตัด มางอ มาผูกอีกต่อไปไม่ต้องเสียเศษเหล็กจากการตัด ประหยัดได้สูงถึง 10 % แน่นอนและประหยัดแรงงานคนจากส่วนนี้ไปเลย
  3. .เมื่อท่านใช้ ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ABS ท่านสามารถลดปัญหาช่างฝีมือภาคสนามได้เลยเนื่องจากไม่ต้องใช้ความชำนาญในการวัดวางแผ่นตะแกรงเหล็กไวร์เมชเลย เมื่อเทียบกับการที่ต้องให้คนมาตัดเหล็กต้องตัดให้เท่ากันและนำมามัดให้ได้ช่องตาเท่ากันและต้องมัดให้แข็งแรงทุกครั้งด้วย
  4. เมื่อท่านใช้ ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ABS ในเรื่องของการดูแลและตรวจสอบสะดวกและง่ายกว่าการตรวจนับเหล็กเส้น ควบคุมปริมาณวัสดุในสนามได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถนับเป็นแผงหรือเป็นม้วนได้
  5. เมื่อท่านใช้ ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ABS จะสามารถช่วยให้คนงานก่อสร้างทำงานได้รวดเร็ว ลดค่าขนส่ง ลดการสูญเสียในงานภาคสนาม ใช้แรงงานคนน้อย
  6. เมื่อท่านใช้ ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ABS คุณภาพของตะแกรงจะแม่นยำสม่ำเสมอ ไม่บิดงอเสียรูป ทำให้โครงสร้างแข็งแรง จุดเชื่อม-จุดตัด ลวดยืน-ลวดขวาง เท่ากันทุกจุดและสม่ำเสมอด้วยเครื่องอาร์คไฟฟ้า
  7. เมื่อท่านใช้ ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ABS ด้านบริการขนส่งถึงหน้างานและมีการลงสินค้าด้วยเครนอย่างมืออาชีพ มั่นใจได้เลยว่าสินค้าถูกจัดส่งถึงหน้างานได้คุณภาพและสมบูรณ์แน่นอน