คุณภาพสินค้า

ตะแกรงเหล็กไวร์เมชของ บริษัท เอเชีย บางกอก สตีล จำกัด ได้รับการยอมรับว่าดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มอก.737-2549 ซึ่งเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต และยังได้มาตรฐาน มอก.943 ลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดึงเย็นเสริมคอนกรีต ตั้งแต่ 4 – 9 มิลลิเมตร อีกตัวนึง คือ มอก.747 ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต(เส้นกลมผิวเรียบ) ตั้งแต่ 4-8 มิลลิเมตร

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ของโรงงานเรา ได้มีการนำไปตรวจทดสอบจากสถาบันชั้นนำต่างๆ อาทิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มอก.737-2549

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต

มอก.943

ลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดึงเย็นเสริมคอนกรีต ตั้งแต่ 4 – 9 มิลลิเมตร

มอก.747

ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต(เส้นกลมผิวเรียบ) ตั้งแต่ 4-8 มิลลิเมตร

 

 

 

 

ตัวอย่างต่อไปเป็นผลการทดสอบตะแกรงเหล็กไวร์เมช งานโครงการเคหะบางพลี งานราชการ