ตะแกรงเหล็กไวร์เมช (wiremesh)

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ABS (Wiremesh)

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช(Wiremesh) หรือตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต หรือที่เรียกกันติดปากว่า ไวร์เมช ได้ผลิตมาจากลวดรีดเย็น(Cold Drawn Steel Wire) ก่อนอื่นต้องท้าวความถึงประวัติความเป็นมาก่อนว่าจากเดิมสมัยอดีตในยุคที่บ้านเมืองยังไม่ค่อยเจริญมากนัก อุตสาหกรรมก่อสร้างก็เช่นกันได้มีการใช้ไม้ไผ่มาตัดเป็นเส้นยาวๆแล้วนำมาวางทับกันแล้วก็ผูกด้วยเส้นลวดจากนั้นก็เทปูนทับ เป็นอยู่กันแบบนี้มานานหลายปี จนมีต่างประเทศได้พัฒนาสร้างเครื่องจักรกลเป็นเครื่องผลิตตะแกรงเหล็กไวร์เมชขึ้นมา โดยการนำเหล็กรีดเย็นมาตัดเป็นขนาดตามที่ต้องการแล้วนำเข้าเครื่องเชื่อมหรืออาร์คตะแกรงให้ติดกันเป็นแผ่นสำเร็จรูปสามารถนำมาใช้ทดแทนไม้ไผ่หรือการตัดเหล็กเส้นธรรมดาทั่วไปแล้วนำมาผูก เมื่อนำเข้ามาช่วงแรกยังไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร แต่เมื่อผู้รับเหมาหรือวิศวกรเห็นถึงประโยชน์ ความสะดวกสบาย คุณภาพที่สูงกว่า และความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับการผูกเหล็กแบบเดิมจึงได้หันมาใช้ ตะแกรงเหล็กไวร์เมชกันมากขึ้น เป็นที่นิยมมากขึ้น บางไซต์งานกำหนดชัดเจนเลยว่า ห้ามผูกเหล็ก ให้ใช้ตะแกรงเหล็กไวร์เมชเท่านั้นเพราะได้มาตรฐานมากกว่า จากเดิมเป็นสินค้าที่ใช้ทดแทนก็กลายเป็นสินค้าจำเป็นที่ต้องใช้ไปเลย

ตะแกรงเหล็กไวร์เมชผลิตจากลวดรีดเย็น (Cold Drawn Steel Wire) เริ่มผลิตเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ขนาด 2.60 -12.00 มิลลิเมตร เริ่มต้นขบวนการโดยการนำวัตถุดิบไวร์เร็อด(Wire Rod) ซึ่งผ่านการรีดมาแล้วเพื่อนำมาใช้ทำงานเชื่อม ชั้นคุณภาพตั้งแต่ SWRM6,SWRM8,SWRM10,SWRM12,SWRM15 นำลวดเหล็กไวร์ร็อดมารีดให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ แล้วนำมาตัดตามขนาดด้านกว้างของตะแกรงเหล็กไวร์เมช จากนั้นนำเข้าเครื่องจักรกลเพื่อเชื่อมหรืออาร์คตะแกรงให้ติดเป็นเนื้อเดียวกันด้วยไฟฟ้าและตัดความยาวให้ได้ตามขนาดที่ต้องการได้เลย

 

ขนาดของตะแกรงเหล็กไวร์เมช (Wiremesh)

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ผลิตจากลวด 2 ชนิด คือ1.ชนิดผิวเรียบ 2.ชนิดผิวข้ออ้อย

1.ชนิดผิวเรียบ เริ่มตั้งแต่ 2.6 มิลลิเมตร -8.00 มิลลิเมตร เป็นลักษณะเส้นเรียบกลม (มอก.747)

2.ชนิดผิวข้ออ้อย เริ่มตั้งแต่ 4.00 มิลลิเมตร -12.00 มิลลิเมตร มีลักษณะผิวเป็นบั้งขั้นมาเพื่อยึดเกาะผิวปูนได้ดียิ่งขึ้น (มอก.943)

ลักษณะของตะแกรงเหล็กไวร์เมช

1.งานม้วน ถ้าไม่เกิน 6 มิลลิเมตร สามารถม้วนได้ความยาวที่ 50 เมตร

2.งานแผงสามารถตัดความยาวได้ตามที่ต้องการได้เลย ไม่ว่าจะเป็น 6 เมตร หรือ 10 เมตร ฯลฯ ตามความยาวของรถที่จะใช้ในการบรรทุกตะแกรงเหล็กไวร์เมช

ช่องตาตะแกรงเหล็กไวร์เมช

ช่องตาของตะแกรงเหล็กไวร์เมช สามารถสั่งผลิตได้ เริ่มที่ ช่องตา 5 เซนติเมตร ไปจนถึง 50 เซนติเมตร หรือแม่จะเป็นงานสเปค เช่น ช่องตา 28.50 เซนติเมตรทางโรงงานของเราก็สามารถทำได้